FILOZOFIA

Architectural Lighting Studio Ltd jest firmą konsultantów – architektów światła, zajmujących się doradztwem strategicznym oraz usługami projektowymi, działającymi na obszarze Polski oraz Wielkiej Brytanii. Jesteśmy niezależnym konsultantem co oznacza, że nasze przychody pochodzą z projektów oświetleniowych, nie zaś prowizji od producentów oświetlenia.

Celem jaki sobie stawiamy jest osiągnięcie najlepszego rozwiązania oświetlenia dla naszych Klientów – zarówno pod względem estetyki, funkcjonalności, elastyczności, kosztów utrzymania, jak i budżetu w ściśle określonych ramach czasowych.

Oferując kompleksowy projekt oświetleniowy dobieramy rozwiązania oświetleniowe najlepiej spełniające założenia Klienta. Korzystamy z nieograniczonej gamy ofert firm oświetleniowych tworząc unikalną jakość każdej realizacji.
W ramach projektu możemy także zaproponować indywidualnie zaprojektowane oprawy oświetleniowe.

Wiemy przy tym jak istotne dla Klienta jest sprawne zarządzanie projektem oraz reagowanie na możliwe zmiany w trakcie etapu realizacji. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, ściśle współpracujemy z architektami, projektantami wnętrz oraz inżynierami elektrykami będąc integralnym członkiem zespołu projektowego.
Jesteśmy częścią sukcesu każdego projektu.

Kreujemy rozwiązania oświetleniowe na każdym etapie powstawania projektu, od koncepcji po uruchomienie oświetlenia dla obiektów:

 • handlowych
 • komercyjnych
 • użyteczności publicznej
 • galerii
 • hoteli
 • restauracji
 • biur
 

ZESPÓŁ

W skład zespołu Architectural Lighting Studio wchodzą architekci światła, projektanci oświetlenia, projektanci elektrycy, architekci wnętrz oraz zewnętrzne firmy outsourcingowe.

Wszyscy mogą wykazać się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oświetlenia, nadzorem nad jego realizacją, projektowaniem szeroko rozumianej architektury oraz projektami indywidualnych wzorów opraw.

9dwRVcHW

Marcin Gryt – Lighting Director
ALD, PLDA

 

ZAKRES USŁUG

Aby określić szczegółowy zakres oferty Architectural Lighting Studio i wskazać podstawy do wyceny naszych usług, przedstawiamy kolejne etapy projektu oświetleniowego:

01. Doradztwo strategiczne / Strategic Consulting

Etap ma miejsce w ścisłej współpracy z Klientem. To pierwsza, bardzo wstępna analiza możliwości realizacji projektu oświetlenia na etapie gdy nie ma jeszcze koncepcji i projektu.

Doradztwo strategiczne pomaga także w sformułowaniu ogólnej strategii oświetlenia dla pojedynczych obiektów czy całych zespołów.

Zakres etapu:

 • na początku omawiane są wymagania klienta, w tym ramy czasowe projektu, zakres usług, warunki, szacowany budżet
 • konsultacje i pomoc w określeniu planu realizacyjnego projektu oświetlenia
 • konsultacje i pomoc w przygotowaniu szacunkowego budżetu oraz określenie wymaganych dokumentów
 • Klient otrzymuje zebrane informacje w formie Raportu wykonalności projektu/Wstępnych założeń projektowych

Uwaga: Etap 01. jest opcjonalny. Projekt może być zapoczątkowany od etapu 02.

 

02. Projekt koncepcyjny / Concept Design
03. Projekt budowlany / Developed Design
04. Projekt przetargowy / Technical Design
05. Uruchomienie / Construction

02. Projekt koncepcyjny / Concept Design

Na tym etapie wspólnie z Klientem wypracowujemy rozwiązania oświetleniowe lub dostosowujemy istniejącą koncepcję architektoniczną do standardów technicznych i na tej podstawie tworzymy adekwatną koncepcję oświetleniową. Poznajemy szczegółowo zakres projektu, oczekiwania klienta, wszystkie znane i możliwe kryteria techniczne i finansowe.

Zakres etapu:

 • spotkania i konsultacje z klientem
 • spotkania i konsultacje z architektem i/lub innymi członkami zespołu projektowego
 • opracowanie naszej koncepcji oświetlenia przedstawionej w formie wizualizacji (szkice, symulacje lub renderingi; zakres nie dotyczy fotorealistycznych wizualizacji)
 • koncepcja oświetlenia uwzględnia także prezentację w postaci rysunków wybranych rzutów (typowe, reprezentatywne)
 • pomoc w przygotowaniu budżetu oraz wstępnych informacji o układzie elektrycznym, kosztach eksploatacji i strategii oszczędzania energii
 • Klient otrzymuje zebrane informacje w formie Projektu koncepcyjnego; Wstępnego kosztorysu; Założeń projektowych

03. Projekt budowlany / Developed Design

Po zatwierdzeniu koncepcji (etap 02.), opracowujemy plany i specyfikację oświetlenia.

Zakres etapu:

 • spotkania i konsultacje z architektem i/lub innymi członkami zespołu projektowego, m.in. projektantami elektrycznymi dla nowych obiektów oraz dodatkowo ze służbami technicznymi i utrzymania ruchu dla obiektów modernizowanych
 • projekt oświetlenia dla podstawowych obszarów w tym rysunki z rozmieszczeniem opraw (rysunki AutoCAD lub Revit)
 • obliczenia dla reprezentatywnych stref (obliczenia Dialux)
 • dokumentacja techniczna: karty katalogowe lub zestawienie opraw
 • szkice rozwiązań detali (tam gdzie ma to zastosowanie)
 • ideowe rozwiązanie systemu sterowania oświetleniem (jeśli wymagane) wraz z opisem funkcjonalności; dobór urządzeń, przygotowanie rysunku CAD
 • wstępny projekt oświetlenia awaryjnego (jeśli wymagane)
 • zestawienie kosztów
 • Klient otrzymuje zebrane informacje w formie Projektu budowlanego; Zestawienia kosztów

04. Projekt przetargowy / Technical Design

Na tym etapie opracowujemy i przekazujemy szczegóły rozwiązań oświetlenia, instalacji, wytyczne techniczne, szczegóły dotyczące systemu sterowania oświetleniem i inne, które wymaga projekt.
To etap przygotowujący do opracowania dokumentacji przetargowej.


Zakres etapu:

 • konsultacje międzybranżowe m.in. z architektami, projektantami elektrycznymi dla nowych obiektów oraz dodatkowo ze służbami technicznymi i utrzymania ruchu dla obiektów modernizowanych
 • współpraca plus konsultacje oraz koordynacja projektu oświetleniowego z projektem architektury obiektu, projektem elektrycznym, konstrukcyjnym i mechanicznym
 • kompletny projekt oświetlenia w tym rysunki z rozmieszczeniem opraw i sprzętu oświetleniowego (rysunki AutoCAD lub Revit)
 • obliczenia Dialux dla całego obiektu lub reprezentatywnych stref
 • projekt sterowania oświetlenia (jeśli wymagany) wraz z opisem funkcjonalności:
  – dobór urządzeń
  – rysunek CAD (rozmieszczenie urządzeń, przebieg magistrali itp.)
  – integracja systemu sterowania z innymi systemami budynku (np. BMS) przedstawiona ideowo
 • przygotowanie schematu kontroli oświetlenia oraz schematu dobowego scen świetlnych
 • projekt oświetlenia awaryjnego (jeśli wymagany)
 • detale (tam gdzie jest to wymagane)
 • dokumentacja techniczna: karty katalogowe, dtr
 • kompletna specyfikacja sprzętu oświetleniowego wraz z kosztorysem inwestorskim
 • obliczenia ROI, TCO (jeśli wymagane)
 • dane tabelaryczne do LEED, BREEAM, WELL (jeśli wymagane)
 • Klient otrzymuje zebrane informacje w formie Projektu technicznego (Projektu przetargowego), Kosztorysu inwestorskiego

05. Uruchomienie / Construction


Dla zapewnienia nadzoru autorskiego i pełnej realizacji założeń naszego projektu wspieramy wykonawcę instalacji zgodnie z naszym projektem. W tym etapie możemy wizytować obiekt i 
odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Zakres etapu:

 • spotkania z zespołem projektowym lub wykonawczym na obiekcie
 • finalny przegląd zainstalowanego oświetlenia oraz pomoc w prawidłowym ustawieniu /nakierowaniu opraw oraz wskazówki dla wykonawcy robót
 • wsparcie dla wykonawcy robót elektrycznych w programowaniu scen oświetleniowych zgodnych z dokumentacją

Poniższy zakres nie wchodzi w skład podstawowej oferty projektowej, może zostać zrealizowany jako dodatkowy i odpłatny a jego wartość zostanie indywidualnie oszacowana:

 • Fotorealistyczne wizualizacje, animowane obrazy lub inne wizualizacje w tym Virtual Reality
 • Dostarczenie wzorów opraw
 • Testy na obiekcie
 • Przegląd finalnego Kontraktu lub Dokumentacji przetargowej przygotowanej przez zespół projektowy Klienta jak również uczestnictwo w analizie ofert oferentów
 • Uczestnictwo w negocjacjach cenowych z dostawcami oświetlenia
 • Analiza propozycji oświetlenia przedstawionego przez wykonawcę w ramach projektu zamiennego
 • Finalne zestawienie opraw i urządzeń oświetleniowych dla zarządzającego obiektem (projekt zainstalowanego oświetlenia wraz z zestawem urządzeń musi zostać przekazany przez zespół projektowy klienta lub wykonawcę)
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Szczegółowe obliczeń i dokumentacja pod kątem LEED / BREEAM / WELL
 • Inwentaryzacja instalacji oświetleniowej
 • Inwentaryzacja architektoniczna obiektu
 • Obliczenia światła dziennego

VALUE ENGINEERING (INŻYNIERIA WARTOŚCI) to propozycja do posiadanego przez klienta projektu oświetleniowego, obejmująca analizę kosztów i rozwiązań oświetlenia, której celem jest optymalizacja w ramach budżetu klienta.
Służy obniżeniu kosztów oświetlenia i opiera się na optymalizacji prowadzącej do redukcji kosztów zbędnych przy spełnieniu pożądanych wymagań funkcjonalnych i jakościowych oświetlenia.

UL

Na specjalne życzenie nasz wykwalifikowany zespół może stworzyć unikalne oprawy, dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykonane z wysokiej jakości materiałów, o niepowtarzalnym wzornictwie.
Oferujemy pełny nadzór nad procesem projektowania i produkcji, od prototypu po dostarczenie finalnych opraw.

Harmony_logo_v1

HARMONY DESIGN TM – ekskluzywna i kompleksowa usługa projektów wnętrz hoteli i obiektów HoReCa.

Dedykowany zespół HARMONY DESIGN TM oferuje całościowe projekty architektury wnętrz hotelowych, pokoi, lobby, restauracji, recepcji, kawiarni itp. Dobór właściwych mebli, elementów wyposażenia wnętrz, tkanin, nastrojowego oświetlenia dla jak najpełniejszego wyeksponowania niepowtarzalnego stylu to zakres i wyróżnik oferty.
Nad projektem czuwa projektant wnętrz wraz z architektem światła oraz project managerem by realizować wymagające i unikalne wnętrza.

HARMONIA WNĘTRZ, HARMONIA DETALI, HARMONIA ŚWIATŁA
HARMONY DESIGN

Jesteś managerem hotelu? Zapraszamy do kontaktu: harmony [at] archlightstudio.co.uk lub +48 732 335 009

 

WYCENA

Wynagrodzenie konsultanta przyjmowane jest za godzinę konsultacji na rzecz Klienta.

Wartość usługi projektowej wyceniana jest indywidualnie.

Dodatkowe opcje wsparcia projektowego i usług wyceniane są indywidualnie.

Wartość usługi wyceniana jest indywidualnie i zależy od wysokości uzyskanych oszczędności na rzecz klienta.

 

EKO

Zmiany klimatu są jednym z pilniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi współczesny świat. W wyzwanie to włączone są społeczeństwa, rządy, biznes. Odpowiedzią jest zrównoważony i ekologiczny rozwój, który sprawia, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska czy poprzez ochronę zasobów przyrodniczych.

Wkład Architectural Lighting Studio w społeczny, ekologiczny i zrównoważony rozwój jest wieloaspektowy i dotyczy obszarów:

 • analizujemy oddziaływanie zastosowanych rozwiązań oświetleniowych na środowisko poprzez dobór rzetelnych, świadomych i chroniących środowisko producentów/dostawców oświetlenia
 • projekty opieramy o oświetlenie energooszczędne, wysoce utylizowalne
 • unikamy „śmiecenia światłem” (lighting pollution)
 • stale aktualizujemy naszą wiedzę z zakresu nowych, ekologicznych technologii oświetleniowych
 • nasze projekty są wyważone pomiędzy koniecznością spełnienia norm oświetleniowych czy bezpieczeństwa a ambicjami architekta i inwestora
 • proces projektowy ogranicza do minimum nieuzasadnione zużycie mediów (np. wydruki) zgodnie z polityką Eco-Office
 • każdy projekt sygnowany przez Architectural Lighting Studio otrzymuje Eco-Passport, wewnętrzny dokument poświadczający, że zawarte w projekcie rozwiązania oświetleniowe oraz proces projektowy są spójne z polityką zrównoważonego rozwoju.
 • stosujemy oświetlenie mające pozytywny wpływ na wydajność, komfort lub bezpieczeństwo miejsc pracy, wypoczynku itp.
 • realizujemy zasadę zatrudnienia i rzetelnego wynagradzania zgodnie z polityką CSR
 • prowadzimy edukację ekologiczną w zakresie oświetlenia wespół z uczelniami wyższymi, instytutami czy na łamach czasopism oraz organizując społecznie użyteczne eventy
 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nas odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Zgodnie z tak określonymi zasadami Architectural Lighting Studio będąc jednostką odpowiedzialną za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewnia przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach

Realizując politykę firmy społecznie odpowiedzialnej opieramy ją na poniższych działaniach:

Eco-Office to inicjatywa, która obejmuje procesy:

– W trakcie całego procesu projektowania zużywane są znaczne ilości materiałów eksploatacyjnych (m.in. papieru, toneru). Celem świadomego ich wykorzystania a w konsekwencji ograniczania ilości odpadów, obowiązuje mechanizm tzw. 5 Kroków obejmujący obszary: identyfikacji źródeł odpadów, sposobów ich redukcji oraz dzielenia się inicjatywami pomiędzy pracownikami.

– Zrównoważony transport to inicjatywa polegająca na efektywnym korzystaniu z transportu podczas całego procesu projektowania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji. To także korzystanie z alternatywnych form transportu (m.in. rowerowego, elektrycznego i inne).

Eco-Office to także korzystanie z usług nastawionych proekologicznie partnerów z obszaru wynajmu i zarządzania powierzchnią biurową, dostawców mediów itp.

Dokument powiązany: Eco-Passport

Etyka w biznesie – kierujemy się wspólnym zaufaniem, uczciwością, zrozumieniem i profesjonalizmem w relacjach z interesariuszami. Nie podejmujemy się współpracy z firmami działającymi nieetycznie wobec środowiska, klientów, pracowników.

Etyczne postępowanie względem Klientów – jesteśmy niezależnym konsultantem co dla naszych Klientów oznacza, że o wyborze oświetlenia decydują wyłącznie parametry techniczno-estetyczne oraz budżet a nie relacje z producentami/dostawcami.

Etyczne postępowanie względem środowiska i społeczeństwa – nie podejmujemy się opracowania projektów inwestycji, które będą miały negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz ludzi.

Dokument powiązany: Kodeks etyki

Przestrzeganie praw człowieka i praw pracownika
Gwarantujemy naszym pracownikom:
– prawa wynikające z zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
– swobody myśli, wyznania; nietolerowanie dyskryminacji
– uczciwe warunki zatrudnienia i wynagradzania
– bezpieczeństwo i higienę pracy
– zaangażowanie społeczne firmy
– przejrzystość korporacyjną
– realizację polityki różnorodności oraz równości szans
– warunki realizacji celów biznesowych firmy oraz celów osobistych

Dokument powiązany: Kodeks etyki

Moduł w trakcie przygotowania
 

REKRUTACJA

W Architectural Lighting Studio dążymy do stałego rozwoju, który możliwy jest wyłącznie dzięki wykwalifikowanym i kompetentnym  pracownikom.

Jeśli uważasz, że jesteś idealnym kandydatem, prześlij nam swoją aplikację na adres email: recruitment [at] archlightstudio.co.uk

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

Lighting designer
Wrocław, Polska

Od Kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia w kierunku oświetlenia, architektury lub projektowania wnętrz
 • doświadczenia w pracy w AutoCAD, Dialux, Adobe CS
 • umiejętności komunikacji i prezentacji
 • doskonałej organizacji pracy
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie 

W związku z przejściem do projektowania w środowisku BIM (Revit), znajomość oprogramowania będzie dodatkowym atutem.

Jak aplikować?
Prosimy o przesłanie CV wraz z portfolio na adres email: recruitment [at] archlightstudio.co.uk
Przekonaj nas byśmy skontaktowali się właśnie z Tobą.
Pokaż i opowiedz jak pracujesz przy użyciu ołówka a jak korzystając z oprogramowania.
I dlaczego interesujesz się oświetleniem?

 

KONTAKT

POLSKA
Architectural Lighting Studio
ul. Kwiska 46
54-210 Wrocław
+48 732 335 009
Wroclaw [at] archlightstudio.co.uk
WIELKA BRYTANIA
Architectural Lighting Studio Ltd
85 Great Portland Street
W1W 7LT, London
+44 (0) 7554 023 497
London [at] archlightstudio.co.uk